,

Na plný LPG

lpg-tankovanie2

Motoristov čoraz viac zaujíma ako ušetriť na motorových palivách. Cena benzínu a nafty je nestabilná, avšak v konečnom dôsledku sa aj tak zvyšuje. Moto svet hovorí najmä o alternatívnych palivách. Jednou z možností je aj plyn.

Za alternatívne palivá sa v súčasnosti považujú palivá, ktoré nahrádzajú benzín a naftu. Patria medzi ne aj také palivá, ktoré rozširujú spektrum konvenčných palív o environmentálne priaznivé formulácie.

Pojem alternatívne palivo sa v roku 1992 predefinoval a odvtedy sa týmto pojmom rozumie hocijaké neropné palivo. Náhradou za benzín a naftu považujú aj skvapalnený ropný plyn (LPG – Liquified Petroleum Gas) a stlačený zemný plyn (CNG – Compressed Natural Gas). Majú však aj svoje výhody a nevýhody, takže problematika týchto plynov ako palív je komplikovanejšia.

ROPNÝ PRODUKT

Väčšina motoristov hľadá v súčasnosti spôsob ako ušetriť na pohonných látkach. Možnosť je aj prerobenie auta na LPG. Vedľajším produktom rafinácie ropy je aj kvapalný ropný plyn. LPG je teda produkt z ropy, ktorý tvorí zmes dvoch plynov – propán a bután. LPG má samozrejme úplne inú kvalitu ako má propán – bután vo fľašiach na varenie.

LPG vzniká spracovaním ropnej suroviny. Je bezfarebný a bez chuti, preto sa doň pridávajú zmesi, aby sme ho zaregistrovali. Nie je jedovatý, je nedýchateľný a má len nepatrné toxické účinky. V kvapalnom skupenstve je ľahší ako voda, v plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch, a preto sa pri úniku drží na najnižších miestach. LPG má veľmi podobné vlastnosti ako benzín, preto sa s ním dá uvažovať ako o pohone pre motorové vozidlá. Ako palivo má veľmi priaznivé vlastnosti, s oktánovým číslom trošku vyšším ako 100. U nás sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% propánu a 40% butánu) a letná LPG zmes (40% propánu a 60% butánu).

PLYN AKO KVAPALINA

Aj keď ide o plyn, uskladňujú sa v kvapalnom stave. Ochladením alebo stlačením pod tlakom asi 1,5 megapascalu sa skvapalňuje. Stlačenie ropného plynu do LPG má zásadný dôvod, a to taký, že skvapalnením stratí väčšiu časť svojho objemu a je tak menej náročný na skladovanie. Na jeho uchovávanie sa vo vozidle používa strednotlakový zásobník. LPG sa však do motora prevádza väčšinou v plynnom stave.

Pre motoristov je najdôležitejšia cena, dojazd a distribučná sieť. Na prvý pohľad sa LPG javí ako vyhovujúce palivo, navyše má aj nízke emisie a teda sa považuje za ekologicky čisté palivo. Aj keď je spotreba LPG oproti benzínu asi o 15 až 20% vyššia, stále je úspora voči benzínu asi 40 percentná. Pozitívne je aj to, že má pomerne širokú sieť čerpacích staníc v celej Európe.

MÝTY A LEGENDY

Zlé skúsenosti z minulosti a nevedomosť často vedú k vytváraniu negatívnych mýtov a legiend.

Najrozšírenejšia je asi tá, že jazda na benzín je bezpečnejšia ako jazda na plyn. Pravda je však taká, že bezpečnosť plynového agregátu je porovnateľná s benzínovou, navyše plyn je vo vozidle v prípade havárie podstatne lepšie chránený ako benzín. Pri LPG sa používajú homologizované nádrže, ktoré sa podrobujú skúškam a ich certifikát sa vydáva na 10 rokov – potom sa musí nádrž vymeniť. Navyše sú oveľa pevnejšie a odolnejšie ako benzínové.

Nádrže sú vyrábané tak, aby viacúčelový ventil zabránil jej naplneniu na viac ako 80% objemu a pretlakový ventil sa otvorí pri pretlaku 25 barov. Pri požiari vozidla sa tavná poistka na ventile roztaví a umožní tak únik plynu. Plyn tak len zhorí a nádrž  následkom pretlaku nevybuchne. Pri úniku plynu, plynotesná skrinka zabráni vniknutiu plynu do vozidla. Sú známe aj také prípady, kedy sa zo zhoreného auta vytiahla neporušená plynová nádrž.

Tiež nie je pravda, že LPG v aute ničí motor, pretože LPG nerozpúšťa olej a nevytvára karbónové usadeniny ako je to v prípade benzínu. Plyn je teda ohľaduplnejší k motoru aj k motorovému oleju.

Za mýtus sa považuje aj to, že LPG zapácha v aute a v jeho okolí. Najnovšie systémy zabezpečujú, aby plyn z auta neunikal. Ak sa Vám bude zdať, že plyn cítite, môže ísť o rovnaký problém ako keď z auta uniká benzín. Stať sa to môže, preto je veľmi dôležité po určitom čase pravidelne kontrolovať LPG systém.

MÍNUSY

Samozrejme, aj LPG má svoje nevýhody. Prvým je vstupná investícia na prestavbu. Prvotné náklady sa pohybujú okolo 1 000 eur v závislosti od typu auta a montážnej firmy (Probucard Vám pomôže prvotnú investíciu prefinancovať formou bezúročnej pôžičky). Ďalšou nevýhodou je zmenšenie batožinového priestoru, resp. nahradenie rezervného kolesa plynovou nádržou. Avšak v súčasnosti autá už od výroby jazdia na LPG, takže v tomto prípade obe nevýhody strácajú význam. Pri prestavbe na LPG si treba uvedomiť, že náklady na dopravu sú lacnejšie a investícia sa vráti po najazdení cca 20 000 km.

Iné je to v prípade mínusov, ktoré vychádzajú z vlastností LPG. Keďže tento plyn je ťažší ako vzduch, tak v prípade úniku sa automaticky neodvetrá. Takéto vozidlo sa môže garážovať iba v garáži bez montážnej jamy s minimálne 2 vetracími otvormi (jeden by mal byť umiestnený v najnižšom bode garáže). Preto sa zakazuje vjazd áut na LPG do mnohých podzemných garáží. Avšak aj tu dochádza k zmenám, najmä v obchodných centrách.

ISTÝ KONIEC

Mínusom je aj to, že pri prevádzke na LPG klesá výkon motora. Nie to však až také dramatické, záleží na tom, ako často sa s autom jazdí a na čo sa používa. Týka sa to väčšinou starších áut, avšak dnešné moderné splyňovače tento nedostatok vyrovnávajú.

Relatívna je aj zvýšená spotreba pri jazde na LPG. Pravda je, že v porovnaní s benzínom je nárast spotreby o max. 20%, čo je spôsobené tým, že LPG má o 20% nižšiu energetickú hodnotu. Treba si však uvedomiť, že LPG je lacnejšie, takže prevádzka vozidla je ekonomickejšia.

Najväčšou nevýhodou LPG je, že sa vyrába z ropy (ako aj benzín a nafta), takže ak dôjde ropa, skončí aj LPG.

VÝHODY plynu

 • polovičné náklady na prevádzku (prestavba nafty na LPG neprináša úspory)
 • nízke ceny LPG aj v zahraničí
 • tichší chod motora
 • zníženie rizika klepania motora
 • menej škodlivých emisií
 • predĺženie výmeny olejových náplní o 5 000 až 6 000 km
 • predĺženie dojazdu vozidla približne o 500 km
 • pokojnejší chod nezahriateho motora pri nízkych teplotách

NEVÝHODY plynu

 • zákaz parkovania v podzemných garážach
 • povinné ročné kontroly plynového zariadenia
 • zvýšenie spotreby
 • zníženie výkonu
 • zníženie životnosti sviečok
 • znížená užitočná hmotnosť vozidla o hmotnosť zariadenia (pri prestavbe)
 • zložitý a nákladný proces schvaľovania pri individuálnom schvaľovaní
 • nevhodné pre motory s priamym vstrekovaním a motory so štart-stop systémami

zdroj: Quark; 07/2017; 23/06/2017; s.: 32,33; R ; Zaradenie: DOPRAVA