,

Má v súčasnosti zmysel uvažovať o aute na LPG?

Auto na plyn

Auto na plyn je vo svojej podstate aj po prestavbe stále „benzínové“ auto. Kým bude mať zmysel využívať benzínové auto, má zmysel jazdiť aj na LPG aute. Okrem nepatrného poklesu výkonu (čo pri upravených preplňovaných benzínových motoroch už dnes neplatí), ktorý bežný motorista nemá šancu pri vedení vozidla na LPG zaregistrovať, sa auto správa rovnako, ako klasické benzínové auto. Preto má auto na plyn v porovnaní s ostatnými pohonmi rovnaké výhody a nevýhody, ako benzínové auto.

Najdôležitejšie výhody benzínového auta v porovnaní s naftovým autom:

 • Nižšie opotrebenie motora pri častých štartoch počas celého roku, najvypuklejšie je to v zimnom období – benzínové auto je preto výhodné pre mestské využívanie, resp. pri krátkych dobách jazdy,
 • Rýchlejšia akcelerácia, benzínové auto je „živšie“ ako naftové auto,
 • Spravidla nižšia obstarávacia cena rovnakého modelu s porovnateľným výkonom ako naftové auto.

A pre objektívnosť uvádzame aj nevýhody benzínového v porovnaní s naftovým:

 • Vyššia spotreba na 100 km v porovnaní s naftovým motorom s rovnakým výkonom – výhody naftových motorov sa naplno prejavujú pri dlhých jazdách.
 • Nižšia cena pri predaji ojazdeného vozidla v porovnaní s autom na naftový motor.

V poslednom období (od roku 2003) sa začal výrazne meniť pomer medzi novo predanými benzínovými a naftovými motormi v osobných automobiloch. Ak dovtedy benzínové autá jasne dominovali, od uvedeného roku začali strácať podiel na celkovom počte nových áut (ale aj dovezených áut). V súčasnosti väčšina nových áut, ktoré sa predajú na Slovensku, má naftový motor. Ľudia volia naftový motor aj vtedy, keď spôsob využitia nového auta je v priamom rozpore s logikou zmysluplného využívania naftového auta. Prvoplánovo doslova „naletia“ na prvý pohľad nízkej ceny nafty a nižšej spotrebe a vedome alebo častejšie nevedome nezohľadňujú účel použitia a z toho vyplývajúce dodatočné náklady.

Auto na plyn je vo svojej podstate kompromisom medzi výhodami a nevýhodami benzínových a naftových automobilov. V prípade, že je LPG inštalované odborne, v kvalitnom servise, sú jeho výhodný nasledovné:

 • je šetrnejšie k motorom – dlhšia životnosť motora
 • auto má takmer rovnaké jazdné vlastnosti, ako benzínové auto,
 • rozdiel v cene medzi LPG autom a benzínovým autom je o polovicu výhodnejší, ako rozdiel v cene medzi benzínovým a naftovým autom,
 • lacnejšie na prevádzku, ako naftové autá a to napriek tomu, že spotreba litrov LPG je vyššia o cca 10% v porovnaní so spotrebou benzínu.

Nevyhnutné podmienky racionálneho využívania LPG áut

Na úvod treba jasne zadefinovať dve podmienky, ktoré sú zdanlivo samozrejmé, ale v praxi často mlčky prehliadané. Pre kvalitu využívania LPG auta sú rozhodujúce dva faktory:

 • Kto realizoval prestavbu pôvodne benzínového auta na LPG,
 • Ako kvalitné LPG motorista tankuje počas využívania LPG auta.

Ľudia v snahe ušetriť časť nákladov na prestavbu svojho auta často využívajú na realizovanie citlivého zásahu do motora nepreverený a neskúsený servis. Neodborná a zbabraná inštalácia splyňovacieho zariadenia na LPG je jedným zo zdrojov problémov, na ktorých sa priživujú šíritelia mýtov a predsudkov o LPG autách. Splyňovacie zariadenie nainštalované v LPG aute je rovnako citlivé na nekvalitné palivo, ako naftový motor na nekvalitnú naftu, či benzínový nekvalitný benzín. V tom lepšom prípade ak motorista neodolá a natankuje extrémne lacné LPG na pochybne vyzerajúcich čerpacích staniciach mu auto „len“ neťahá, čiže citeľne stratí výkon, v horšom prípade dôjde k deštrukcii zariadenia a znefunkčneniu LPG systému. S nemalými nákladmi potrebnými na opravu.

Motorista, využívajúci LPG auto, nepocíti počas celej doby využívania svojho auta problémy s LPG systémom vtedy, ak si nechá prerobiť auto skutočnými odborníkmi a ak tankuje LPG na dôveryhodných čerpacích staniciach.