,

AKO TO FUNGUJE: CNG verzus LPG

lpg vs cng

Z čoho sa vyrábajú, ktoré je bezpečnejšie, ako fungujú autá na plyn, ktoré sa viac oplatí. Aj to si dnes vysvetlíme v tomto článku.

Tieto dve alternatívne palivá majú (ako každé palivo) svoje výhody ja nevýhody. Najdôležitejšími sú pre spotrebiteľov distribučná sieť, cena a dojazd na dané palivo. Problematika týchto plynov je ale komplikovanejšia.

Odkiaľ pochádzajú, čo v nich je a ako sa vyrábajú

Základ CNG sa získava zo “studní” so zemným plynom a LPG je automaticky vygenerované pri extrakcií zemného plynu zo zdroja. Ide tak vlastne o vedľajší produkt.

CNG obsahuje ako energetickú zložku metán, LPG zas propán a bután. Do palív sú pridávané ďalšie zložky (najčastejšie etánetiol), ktoré umožňujú čuchom identifikovať úniky plynov. Samotné palivá sú však bez zápachu. Obe palivá sú využívané na pohon automobilov, no môžu slúžiť aj na kúrenie či varenie.

Skvapalňovanie zemného plynu (vlastne výroba CNG) sa deje pri tlaku približne 200 až 248 barov a je potrebná aj veľmi nízka teplota: -164 °C. U LPG stačí radikálne nižší tlak – len 1,7 až 7,5 baru pri teplote 15 °C.

Emisie a bezpečnosť

Čo sa emisií pri ich spaľovaní týka, u oboch vzniká celkovo menšie množstvo emisií ako pri benzíne a nafte. CNG je na tom o niečo lepšie ako LPG. Výhodou je aj vyššie ekvivalentné oktánové číslo v porovnaní s benzínom (LPG 100, CNG 130).

Z hľadiska bezpečnosti je výhodnejšie CNG. Je ľahšie ako vzduch a rýchlo sa pri úniku rozptýli vo vzduchu. LPG je ťažšie ako vzduch, a tak je kumulované pri zemi vytvárajúc tak oveľa väčšie nebezpečie vzplanutia. Preto majú vozidlá vybavené LPG zakázaný vjazd do podzemných garáží.

Cena a efektivita

Cenovo vedie väčšinou CNG, čo sa ceny za rovnaký objem týka. Oproti LPG má však dva krát nižšiu hustotu energie, a preto je v konečnom dôsledku výhodnejšie LPG. Závisí ale aj od konkrétnej čerpacej stanice.

Palivá nie je možné bez úprav zamieňať. Avšak pri pridaní vzduchu do LPG v pomere 60:40 v prospech LPG vzniká plyn označovaný SNG (Synthetic Natural Gas). Ten je možné použiť v aute prispôsobenom pre CNG. Spotreba plynu je o niečo vyššia ako pri použití benzínu, no je vynahradená nižšou cenou paliva.

Konverzia auta na plyn

Na plyny je bežne a relatívne jednoducho možné prerobiť benzínové autá. Zároveň sa však dajú prispôsobiť na jazdu na plyn aj naftové autá. Napríklad po Bratislave jazdí množstvo autobusov využívajúcich práve CNG. V prípade naftového motora u autobusov či nákladných vozidiel, ktorých motory operujú medzi 1200 – 1800 otáčkami (tzv. vysokorýchlostná konverzia), sú však obe palivá vo valci väčšinou miešané. U osobných naftových áut úprava na jazdu na plyn väčšinou nie je dostatočne rentabilná a vyžaduje si často relatívne radikálne zásahy do motora.

Úprava benzínového auta pôvodne neprispôsobeného na jazdu na jeden z plynov je možná u väčšiny áut a jej cena sa pohybuje okolo 700 eur (a viac) u LPG. U CNG je táto suma kvôli potrebe pevnejšej nádrže vyššia, niekedy 2 až 3 krát. V aute po konverzii pribudne ďalšia nádrž (väčšinou v batožinovom priestore alebo namiesto rezervy znižujúc tak jeho využiteľný objem). Po inštalácií podlieha konverzia pravidelnej kontrole bez vykonania ktorej nie je auto spôsobilé na jazdu po cestných komunikáciách. Kontrola môže byť vyžadovaná aj raz ročne alebo každých 10 000 km.

Splynovanie tekutého stlačeného paliva má na starosti zariadenie označované ako splynovač. Existuje množstvo typov splynovačov v závislosti od auta a použitej technológie. Najjednoduchšie na prerobenie sú staršie autá s karburátorom, komplikovanejšie môžu byť prestavby prvých mechanických vstrekovaní (napr. Bosch K-Jetronic).

Prepínanie medzi plynmi je najčastejšie riešené tlačidlom. Väčšinou sa odporúča štartovanie na benzín (pri vstrekovaní benzínu často povinne), no niektoré autá využívajúce karburátor môžu štartovať aj na LPG (hoci niekedy možno s problémami). Nami testovaná Dacia Duster LPG a Logan LPG sa po naštartovaní na benzín samé prepli na LPG. Niektoré systémy disponujú indikátorom (v interiéri) množstva plynu v nádrži, ide však skôr o orientačný údaj.

Tankovací otvor sa v autách vybavených úpravou na plyn od výroby najčastejšie nachádza vedľa otvoru do nádrže s klasickým palivom. Pri dorobení nádrže môže byť tiež vedľa klasického hrdla no aj v zadnom nárazníku či inde. Tankovanie palív musí oficiálne prebiehať zriadencom čerpacej stanice, no na niektorých miestach vás nechajú natankovať si (hoci to nie je oficiálne legálne). Pri zlom nasadení môže totiž časť plynu aj uniknúť.

Sieť staníc

Čo sa siete čerpacích staníc LPG a CNG na Slovensku týka, hustotou siete vedie LPG, no sieť CNG sa rozširuje. Stále však predstavuje len zlomok siete LPG staníc.

zdroj: http://automix.atlas.sk/novinky/826968/ako-to-funguje-cng-verzus-lpg