Čo je LPG?

lpg-probugasLPG je skratka pre anglický výraz Liquefied Petroleum Gas, teda „skvapalnený ropný plyn“. Ide o propán, bután, resp. ich zmes.

Je to vedľajší produkt pri získavaní ropy a zemného plynu, no hlavne je to vedľajší produkt procesov v rafinériách. Ochladením alebo stlačením sa LPG po výrobe skvapalňuje, čím sa dosiahne 260 krát menší objem oproti plynnému stavu. Tento skvapalnený plyn sa zaobíde bez prídavných aditív, je takmer bez síry a spaľuje škodlivé látky. Táto pohonná látka je pre pohon automobilov rovnako vhodná ako benzín, nafta alebo zemný plyn.

Používanie LPG v autách ako alternatívy k benzínu je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť, ako napríklad v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30 % áut.